Аналіз регуляторного впливу
(до проекту наказу Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства”)

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Цей Порядок розроблено на виконання вимог Закону України від 12 січня 2005 року № 2322-ІV “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)”, яким внесено зміни та доповнення до Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ “Про державну податкову службу в Україні” для використання посадовими особами органів державної податкової служби при проведенні невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, суб'єктами господарювання – юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами.
2. Цілі державного регулювання
Метою підготовки акта є приведення у відповідність до діючого законодавства. За основу даного наказу взято положення Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності – юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами, який затвердженого наказом ДПА України від 16.09.02 № 429 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 року за № 1023/7311, який з набуттям чинності вказаним наказом, буде скасовано.
3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей
На теперішній час іншого альтернативного способу для досягнення зазначених цілей немає.
Введення в дію наказу ДПА України “Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства” не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.
4. Механізм, який пропонується застосовувати для розв’язання проблеми, відповідні заходи
Норми проекту наказу ДПА України “Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства” відтворюють законодавчо встановлений механізм оформлення актів.
Проект набирає чинності після його реєстрації у Міністерстві юстиції України.
5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
У цьому наказі визначено терміни перевірок, таких як “планова виїзна”, “позапланова виїзна”, “невиїзна документальна”.
Поряд з цим, вимогами наказу передбачено надання посадовими особами суб’єкта господарювання у ході проведення перевірок пояснень та зауважень щодо встановлених перевіркою порушень чинного законодавства, та розгляд їх на засіданнях спірних комісій до підписання акта перевірки, що сприятиме уникненню конфліктних ситуацій при підписанні актів документальних перевірок та реалізації їх матеріалів, що дасть змогу зменшити загальну кількість надходження скарг до органу державної податкової служби від платників податків.
При цьому, передбачено, що у разі незгоди посадових осіб із висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті перевірки, суб’єкт господарювання має право протягом трьох робочих днів від дня отримання примірника акта перевірки подати до органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки.
Крім того, у наказі більш детально викладено вимоги, які стосуються оформлення матеріалів перевірок та підписання актів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок, як посадовими особами суб’єкта господарювання, так і органу державної податкової служби.
Разом з цим, визначено чіткий порядок вручення посадовим особам суб’єкта господарювання актів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок.
6. Очікувані результати прийняття акта
Прийняття цього нормативно-правового акта забезпечить якісне оформлення та єдиний порядок реалізації матеріалів документальних перевірок посадовими особами органів Державної податкової служби України.
7. Термін дії акта
Постійно.
8. Показники результативності акта
Основним показником результативності є встановлення чітких правил оформлення матеріалів перевірок, що призведе до зменшення кількості скарг платників та рішень апеляцій та господарських судів щодо неякісного оформлення матеріалів перевірок.
З метою досягнення результативності зазначений регуляторний акт публікується у відповідному офіційному виданні, а також в електронному вигляді на відповідному сайті.
9. Заходи з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта
Базове відстеження результативності проекту наказу здійснюється до дня набрання чинності цим наказом шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Голова О.І. Кірєєв