Гаряча лiнiя Ради пiдприємцiв України. Звiт про роботу

Шановнi колеги,

Iнформуємо Вас, що за двадцять днiв роботи операторами прийнято понад 1700 телефонних дзвiнкiв, з них половина стосується суто пiдприємницьких питань. Проявляється тенденцiя збiльшення числа звернень саме з пiдприємницьких питань – це результат роз’яснювальної роботи в пресi, публiчних iнтерв’ю та поширеної iнформацiї через громадськi об'єднання пiдприємцiв про мету, завдання та можливостi Гарячої лiнiї.

За 136 зверненнями складено 60 доручень Прем’єр-Мiнiстра України, якi вже переданi до виконання вiдповiдним мiнiстерствам, комiтетам та обласним державним адмiнiстрацiям. Доручення складаються за спецiальною формою – "Прiоритетне доручення щодо пiдтримки малого та середнього бiзнесу. Доручення перебуває на спецiальному контролi". Також пiдготовлено близько 70-ти проектiв доручень Прем’єр-Мiнiстра України за 343 зверненнями.

Першими до доручень потрапили найбiльш напруженi проблеми: торгiвельнi ринки (36 об'єктiв), невиплати соцiальних допомог пiдприємцям з фондiв соцiального страхування (8 фактiв), вiдсутнiсть роз’яснень щодо податкового законодавства (3), iнформацiя про факти корупцiї (20 фактiв) та 5 фактiв перевищення повноважень працiвникiв податкової служби.

Цi ринки вже знаходяться пiд контролем Прем’єр-мiнiстра: Нiжин, Чернiгiвська область (2 ринки), Луганська область, Львiв, Днiпропетровськ (Озерка та Днiпродзержинськ), Ялта, Севастополь, Київ (7 ринкiв), Чернiвцi, Миколаївська область, Харкiв (4 ринки), Херсон (2 ринки, 112 пiдприємцiв), Одеська область (2 ринки), Донецька область (7 ринкiв), Запорiзька область, Житомирська область, Луцьк (ринок "Пассаж") – 36 ринкiв.

Надання доручень центральним та мiсцевим органам влади забезпечує уточнення iнформацiї за кожним фактом та пошук можливих шляхiв виходу iз ситуацiї. Для реалiзацiї цих доручень Голова Ради пiдприємцiв, народний депутат Ксенiя Ляпiна, члени Ради беруть участь у роботi вiдповiдних робочих груп, комiсiй, ведуть постiйний дiалог з
мiнiстерствами та вiдомства з метою захист прав та iнтересiв пiдприємцiв.

Найбiльш гострим питання цього тижня є ситуацiя, що склалася з єдиним податком. Бiльше сiмдесяти звернень (40 – за тиждень) щодо змiн самого податку, пiдписання чи не пiдписання "закону 7413д", переходу до сплати податку на додану вартiсть. На цьому тижнi непоодинокi звернення людей з одним питанням "7413 пiдписано?".

Окремого розгляду потребує ситуацiя, що виявилась щодо "зняття з облiку платникiв єдиного податку". Згiдно доручень Прем’єр-Мiнiстра Державна податкова адмiнiстрацiя мала роз'яснити платникам сучасний стан врегулювання проблеми "єдиний податок – податок на додану вартiсть". Замiсть цього роз’яснення платники податкiв отримують листа про зняття їх з облiку з таким формулюванням висновку: "просимо переглянути здiйснюванi Вами види дiяльностi, зазначенi в заявi про право застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi на 2005 рiк, подавши заяву до податкової iнспекцiї не пiзнiше нiж до 15.06.2005 року та Свiдоцтво платника єдиного податку".
Цi факти (за телефонними дзвiнками – не завжди задокументованi) свiдчать про некоректнi роз’яснення ДПАУ своїм робочим органам. Серед дзвiнкiв є iнформацiя, що iнспектори рекомендують "читати пресу" та здавати свiдоцтва платника єдиного податку.

Робоча група, яку координує член Ради пiдприємцiв України, Голова Директорату Асоцiацiї франчайзингу Андрiй Кривонос, формує пакети звернень для передачi їх у вiдповiднi мiнiстерства та вiдомства, а також iншi робочих груп Ради пiдприємцiв, до чиєї компетенцiї входять питання, якi порушуються у зверненнях, як-то: Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики, Мiнiстерство транспорту, Мiнiстерство охорони здоров’я, Ради iмпортерiв, на гарячу лiнiю "з питань м'яса".

Вiдзначаємо, що налагоджений механiзм Гарячої лiнiї став можливий завдяки спiвпрацi Ради пiдприємцiв з Управлiнням стратегiї реформування вiдносин власностi та регуляторної полiтики Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України i Державним комiтетом України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва.

Гаряча лiнiя Ради пiдприємцiв – постiйно дiючий iнструмент зв’язку влади та бiзнесу, що сприяє швидкому доведенню iнформацiї зi всiх куточкiв України безпосередньо на робочий стiл законотворцiв.

З повагою,
виконавча дирекція "Нової Формації"