Проект

КОНЦЕПЦІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Місія
Максимальне залучення громадян та господарюючих суб’єктів до виконання священного громадянського обов’язку - сплати податків за для майбутнього України

Мета
Допомога платникам податку в правильності визначенні розміру, обліку, своєчасності та повноті сплати податків

Стратегічні завдання
1. Донесення до суспільства місії податкової політики України.
2. Допомога платникам податків наповнювати бюджет України.
3. Виявлення та притягнення до відповідальності всіх, хто ухиляється від сплати податків.

Методика
Модифікація суспільної свідомості від примусу до невідворотності, від добровільності до „священного громадянського обов’язку” - сплати податків, шляхом направленого PR.
Створення механізму фінансової зацікавленості населення, щодо вияву порушень у податковій сфері.

Тактичні завдання
1) Практичне навчання працівників ДПС всіх рівнів навичкам партнерських стосунків із бізнесом, шляхом здійснення Загальноукраїнських семінарів та регіональних тренінгів – практикумів, що мають проводити громадські об’єднання підприємців для податківців, з подальшою ГРОМАДСЬКОЮ АТЕСТАЦІЄЮ ВСІХ ПРАЦІВНИКІВ ДПС.
2) Просвітницькі заходи по Україні громадських об’єднань підприємців разом із керівництвом ДПС з метою:
• корекції негативного іміджу Державної податкової служби, шляхом створення нової ідеології непідкупності та принциповості ДПС, в поєднанні з лояльністю до несвідомих порушників податкового законодавства;
• привернення уваги платників податків до необхідності своєчасної та повної сплати податків за для власного майбутнього;
• укорінення у свідомості електорату тотожності понять „взірцевий платник податків – справжній громадянин країни”;
• навернення платників податків до думки про невідворотність сплати податків.
3) Реальна участь громадськості у формуванні та реалізації податкової політики у сфері розвитку бізнесу, шляхом створення в апараті ДПАУ Головного ідеологічно-правового управління – виключно із фахівців, запропонованих об’єднаннями підприємців;
4) PR заходи направлені на створення позитивного іміджу підприємця - справного платника податків як істинного патріота;
5) організація та здійснення заходів направлених на створення громадської думки щодо престижності і вигоди справної сплати податків (конкурси, преференції, тощо);
6) становлення і розвиток податково-консультативної діяльності в Україні.

ОЧІКУВАНІ НАСЛІДКИ

1. Практичне підтвердження ідеології „Влада і бізнес – партнери” як наріжного каменю в розбудові громадянського суспільства в Україні.
2. Постійний інформаційний привід для обговорення здобутків влади і практичних кроків КМУ.
3. Вербування симпатиків політики влади серед цільових груп бізнесу.
4. Створення мотивації для практичної підтримки бізнесом на майбутніх виборах певних політичних сил.

Проект підготовлений
Івченком О.М.,
головою Конгресу приватних роботодавців,
членом Ради підприємців при прем’єр міністрі України,
заслуженим економістом України