ПРОЕКТ

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про проект Закону України
“Про внесення змін до статті 326 Митного кодексу України”

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити у першому читанні проект Закону України “Про внесення зміни до статті 326 Митного кодексу України”, поданий на розгляд Верховної Ради України народним депутатом України Г. Й. Удовенком .

2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестиції доопрацювати зазначений проект Закону України з урахуванням пропозицій та зауважень суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України В. М. ЛИТВИН


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
“Про внесення змін до статті 326 Митного кодексу України”

1. Обгрунтування необхідності прийняття проекту Закону України “Про внесення зміни до статті 326 Митного кодексу України”
Чинною редакцією частини другої статті 326 Митного кодексу України передбачено: “Конфіскація товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, застосовується незалежно від того, чи є ці товари, транспортні засоби власністю особи, яка вчинила правопорушення.”
Стаття 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод постулює: “Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які, на її думку, є необхідними для здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.”
Захист права власності закріплений також статтею 41 Конституції України; згідно з цією статтею, конфіскація майна можлива тільки за рішенням суду у випадках, в обсязі та порядку, встановлених законом. Статтею 61 Конституції України також встановлюється індивідуальний характер юридичної відповідальності.
Отже, встановлюючи правову норму, згідно з якою конфіскації може бути піддано майно особи, яка не причетна до порушення митних правил, чинна редакція частини другої статті 326 Митного кодексу України входить у суперечність з двома статтями Конституції України та з Конвенцією про захист прав людини і основних свобод. Присутність згаданої норми в Митному кодексі призводить до ситуацій, коли майна позбавляються особи (юридичні та фізичні), які ніколи не порушували законів України, що має негативні наслідки для іміджу України як торгівельного партнера, а звідси і для перспектив розвитку української економіки.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону України
Метою прийняття проекту Закону України є приведення положень статті 326 Митного кодексу України у відповідність з Конституцією України та міжнародними конвенціями, ратифікованими Україною.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону України
Проектом Закону пропонується обмежити застосування такого виду стягнення, як конфіскація майна, тільки до тих осіб, щодо яких судом доведено, що вони причетні до правопорушення, в даному випадку - порушення митних правил.

4. Фінансово-економічне обгрунтування прийняття проекту Закону України
Законопроектом не передбачаються додаткові витрати з Державного бюджету України

5. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту Закону України
Прийняття проекту Закону України призведе до покращення іміджу України як держави, що є надійним торгівельним партнером, і пожвавить економічну активність, зокрема, в галузі імпорту, що матиме позитивні наслідки для зайнятості та надходжень до бюджету України.


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
„Про внесення зміни до статті 326 Митного кодексу України”

Чинна редакція кодексу Запропоновані зміни Кодекс з урахуванням змін
Стаття 326. Конфіскація

Конфіскація як стягнення за порушення митних правил полягає у примусовому вилученні товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, і безоплатній передачі їх у власність держави.

Конфіскація товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, застосовується незалежно від того, чи є ці товари, транспортні засоби власністю особи, яка вчинила правопорушення.

Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, що визначаються цим Кодексом та іншими законами України.

Частину другу статті 326 викласти у такій редакції:

“Конфіскація товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, застосовується тільки в тому випадку, якщо ці товари, транспортні засоби є власністю особи, яка вчинила правопорушення.”

Стаття 326. Конфіскація

Конфіскація як стягнення за порушення митних правил полягає у примусовому вилученні товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, і безоплатній передачі їх у власність держави.

Конфіскація товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, застосовується тільки в тому випадку, якщо ці товари, транспортні засоби є власністю особи, яка вчинила правопорушення.

Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, що визначаються цим Кодексом та іншими законами України.


ЗАКОН УКРАЇНИ
„Про внесення зміни до статті 326 Митного кодексу України”

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Частину другу статті 326 Митного кодексу України викласти в такій редакції:

“Конфіскація товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, застосовується тільки в тому випадку, якщо ці товари, транспортні засоби є власністю особи, яка вчинила правопорушення.”

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Верховної Ради України В. М. Литвин